داروخانه دکتر حلاجیان

Dr. Hallajian Pharmacy

 لیست داروهای مورد تعهد ماما:

قرص: ويتامين B1 و B6 -فروس سولفات - فوليک اسيد-هيوسين-ديکلوفناک - استامينوفن-ايبوپروفن -ALMg - Almg.s -دايمتيکون-دايجستيو-کنتراسپتيو LD،HD و تری فاز يک (حداکثر 3 بسته)-نيستاتين-متيل ارگونوين-مترو نيدازول وپنی سيلين-قرص واژينال:کلوتريمازول - نيستاتين-تريپل سولفا و مترو نيدازول

 

کپسول:هماتينيک - مفناميک اسيد - فلوکو نازول - دا کسی سيکلين - آمپی سيلين و آموکسی سيلين و سفالکسین فقط 500 ميلی گرمی

 

شربت:هيدروکسيد منيزيم - ALMg - Almg.s

 

قطره:دايمتيکون

 

آمپول:ويتامين B6 و هيوسين

 

شياف:ديکلوفناک - استامينوفن - هيوسين و آنتی همورئيد

 

پماد يا کرم:آنتی هموروئيد - فلو سينو لون- تريا مسينولون ساده و NN - کلوتريمازول و دکسپانتنول

 

ژل يا کرم واژينال:کلوتريمازول - بتادين - تريپل سولفا

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 10:3  توسط   |